Realizátor projektu
GENESIA


Kochova 1417/11, Chomutov
Tel.: +420 476 107 888
Tel./Fax: +420 476 104 738
E-mail: genesia@genesia.info
Internet: www.genesia.info

Genesia

GENESIA

GENESIA realizuje projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširší okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně.

Aktuálně zaměřuje svoji činnost též na akreditované vzdělávání ped. pracovníků a je akreditovaným střediskem MŠMT pro DVPP.

GENESIA disponuje zkušeným pracovním týmem stálých a externích spolupracovníků, kteří se orientují v oblasti řízení projektů zaměřených na vybrané cílové skupiny se specifickými potřebami.

Pracovní týmy jsou sestavovány operativně s ohledem na konkrétní projektové potřeby, tak aby byla zajištěna odbornost a efektivita práce.

Další projekty realizované spolkem  Genesia  naleznete na www.genesia.info.