Realizátor projektu
GENESIA


Kochova 1417/11, Chomutov
Tel.: +420 476 107 888
Tel./Fax: +420 476 104 738
E-mail: genesia@genesia.info
Internet: www.genesia.info

Aktuality

Dosažené výsledky projektu v oblasti vzdělávacích kurzů

U vzdělávacíh kurzů se ukazalo zvýšené riziko nesložení závěrečných zkoušek, a to i přes opakovanou motivaci účastníků (osobní setkání, tel. rozhovory).

Ačkoliv mnoho účastníků mělo zájem získat ŘP skupiny B a byl též od nich ze strany zaměstnavatelům požadován a velmi dobře si byli vědomi, že v budoucnosti bude pro ně ještě obtížnější kurz úspěšně absolvovat, přesto nebyli mnohdy schopni se řádně připravit na závěrečné zkoušky a často i když nesložili pouze např. 1 část ze 3 nezvládli schopni se připravit na opravný termín.

Do vzdělávacích kurzů nastoupilo 18 účastníků. Jednalo se převážně o výuku řízení motorových vozidel sk. B tj. řidičské průkazy (13 osob), kurz Základy PC (3 osoby), Kurz pedagogiky pro vychovatele (1 osoba), kurz Asistent pedagoga (1 osoba). Úspěšně kurzy však dokončilo k 30.4. 2014 pouze osob 11, z toho 2 osoby z kurzů pro vychovatele a asistent pedagoga, 2 osoby z kurzu Základy PC a pouze 7 osob z kurzů řízení motorových vozidel. Některé z osob, které dosud kurzy nedokončily se budou pokoušet i po skončení projektu o opakované složení závěrečných zkoušek.

V rámci projektové žádosti bylo plánováno podpořit 15 účasníků projektu, s předokladem 10 úspěšně ukončených kurzů. V průběhu realizace bylo podpořeno 18 účastníků a 10 osob úspěšně kurzy dokončilo.