Realizátor projektu
GENESIA


Kochova 1417/11, Chomutov
Tel.: +420 476 107 888
Tel./Fax: +420 476 104 738
E-mail: genesia@genesia.info
Internet: www.genesia.info

Aktuality

Jednodenní workshop pro zaměstnané klienty Ústí n.l.

Program: 

Představení přítomných s následným rozborem způsobu, jaký každý použil k sebeprezentaci.
V čem jim projekt pomohl.

Cvičení: práce s perspektivou a cílem: jak to bude za 5 let, co budou dělat, jak budou žít, které překážky se jim podaří překonat. Rozdíl mezi přáním a cílem.

Cvičení: v čem jsem dobrý, co umím, jaké mám dobré dispozice a vlastnosti (zaměřeno na uvědomění si svého pozitivního potenciálu, jeho praktického uplatnění, posílení sebevědomí).

Cvičení: co očekáváme od života a co život očekává od nás (klíčový význam postoje k tomu, co se nám v životě přihodí, přijetí vlastní odpovědnosti za tento postoj, krize a překážky jako prohra nebo výzva).

Co by potřebovali, jaká témata by si přáli zařadit do programu: pracovní stres, řešení konfliktů na pracovišti, jak zacházet s nedostatkem spánku, jak řešit krizové situace, na něž nejsme připraveni.
Pro víkendový kurz by si přáli, aby byl (rovněž) interaktivní (moci vyjádřit svůj názor), nikoliv přednáškový, aby se alespoň část odehrávala venku (pokud počasí dovolí).
Další nabídnutá témata, která přijali jako užitečná: asertivita, přijímací pohovor, modelování situací.

Úvod do tématu: základní otázka při stresu (zda mohu změnit situaci nebo svůj postoj).

Cvičení: relaxace použitelná i na usnutí