Realizátor projektu
GENESIA


Kochova 1417/11, Chomutov
Tel.: +420 476 107 888
Tel./Fax: +420 476 104 738
E-mail: genesia@genesia.info
Internet: www.genesia.info

Aktuality

Dosažené výsledky projektu v oblasti zaměstnání jeho účastníků

Do pracovního poměru nastoupilo k 30.4. 2014 celkem 28 účastníků projektu, a to jak na tzv. dotovaná, tak též na nedotovaná pracovní místa.

K 30.4. 2014 bylo uzavřeno celkově 15 dohod o mzdových příspěvcích a 13 pracovních míst je bez mzdového příspěvku. (Na 1 pracovním místě k ukončení pracovního poměru a na stejné pracovní místo nastoupila jiná účastnice projektu proto je evidováno 28 pracovních smluv a 27 pracovních míst.)

V projektu bylo plánováno uzavření 15 dohod o mzdových příspěvcích a v k 30.4. 2014 bylo uzavřeno všech 15 dohod. Projektová žádost předpokládala vytvoření 6 nových pracovních míst a k 30.4. 2014 bylo vytvořeno 10 nových pracovních míst

Dosažené výsledky projektu v oblasti vzdělávacích kurzů

U vzdělávacíh kurzů se ukazalo zvýšené riziko nesložení závěrečných zkoušek, a to i přes opakovanou motivaci účastníků (osobní setkání, tel. rozhovory).

Ačkoliv mnoho účastníků mělo zájem získat ŘP skupiny B a byl též od nich ze strany zaměstnavatelům požadován a velmi dobře si byli vědomi, že v budoucnosti bude pro ně ještě obtížnější kurz úspěšně absolvovat, přesto nebyli mnohdy schopni se řádně připravit na závěrečné zkoušky a často i když nesložili pouze např. 1 část ze 3 nezvládli schopni se připravit na opravný termín.

Do vzdělávacích kurzů nastoupilo 18 účastníků. Jednalo se převážně o výuku řízení motorových vozidel sk. B tj. řidičské průkazy (13 osob), kurz Základy PC (3 osoby), Kurz pedagogiky pro vychovatele (1 osoba), kurz Asistent pedagoga (1 osoba). Úspěšně kurzy však dokončilo k 30.4. 2014 pouze osob 11, z toho 2 osoby z kurzů pro vychovatele a asistent pedagoga, 2 osoby z kurzu Základy PC a pouze 7 osob z kurzů řízení motorových vozidel. Některé z osob, které dosud kurzy nedokončily se budou pokoušet i po skončení projektu o opakované složení závěrečných zkoušek.

V rámci projektové žádosti bylo plánováno podpořit 15 účasníků projektu, s předokladem 10 úspěšně ukončených kurzů. V průběhu realizace bylo podpořeno 18 účastníků a 10 osob úspěšně kurzy dokončilo.

Závěrečný pracovní workshop - 16.4. 2014

Dne 16.4. 2014 proběhl v prostorách partnera projektu spol. Asista, s.r.o. v Mostě závěrečný pracovní workshop členů týmu projeku. Součástí programu bylo shrnutí dosažených výsledků, zkušenosti s jednotlivými účasntíky projektu, přehled realizovaných aktivit a diskuse o dalším pokračování práce s účastníky projektu.

Poslední setkání zaměstnaných účastník projektu - 21.- 23.3. 2014

V uplynulém období opět proběhlo třídenní skupinové setkání zaměstnaných účastníků projektu v pozitivně hodnocené lokalitě Háj pod Klínovcem ve dnech 21. - 23.3. 2014, které se zúčastnilo 7 účastníků (přihlášeno bylo 9 účastníků). Vedoucí skupiny byla psycholožka, která již má s účastníky dlouhodobější snahy a 1 nová lektorka (nový prvek ve skupině, jiná dynamika práce).

-Pátek: společné sdílení (novinky v pracovních a osobním životě), téma neverbální a verbální komunikace, rozvoj kreativního myšlení a práce s tělem. Vnímání těla v odlišných situacích. Kooperace a spolupráce v pracovním týmu. Večerní téma: Kdo jsem a kam jdu.

-Sobota: - spolupráce ve skupině, moderní technologie v komunikaci - č. 1. Společenská hra venku - kosmické rande - zpětná vazba. Umění být sám, naslouchat sám sobě. Moderní technologie v komunikaci č. 2. Základní zpracování projektu - seberealizace v životě, cíle, vize, fáze projektu, zhodnocení.

-Neděle: spolupráce ve skupině, konfliktní situace a jejich řešení. Asertivita - nácvik. Sebepoznání, uvědomění si vlastních předností a slabin. Psychohygiena v životě. Umění naslouchat a poslouchat.

 

Opět účastníci odjížděli motivovaní a se spoustou odpovědí, které s podporou nalézali sami, což opět podporovalo jejich sebevědomí a kompetence. Oceňovali osobní angažovanost psycholožky v řešení jejich problémů (často se cítí sami, bez opory), řešili konkrétní problémy na svých pracovištích též mezi sebou.

Setkání s účastníky v Rumburku 21.3. 2014

V průběhu března probělo jedno s vůbec posledních setkání s účastníky projektu, kteří dosud nenalezli pracovní uplatnění  v lokalitě Rumburk.

Skupinové setkání v Ústí nad Labem - 26.1. 2014

Dne 26.1. 2014 proběhlo skupinové setkání účastníků projektu v Ústí nad Labem.

Další seminář pro zaměstnané klienty proběhne 15.-17.11 2013 v Háji pod Klínovcem

Další seminář pro zaměstnané klienty proběhne 15.-17.11 2013 v Háji pod Klínovcem

Setkání s účastníky projektu v Chomutově - 23.9. 2013

Dne 23.9. 2013 proběhlo pod vedením J. Vránové setkání s účastníky v lokalitě Chomutov, tématem byla zejména otázka představ o zaměstnání, vyhledávání zaměstnání, hospodaření s financemi, rizika dluhové pasti.

Výsledky projektu Doprovod do práce k 31.7.2013

Vysoká úspěšnost projektu Doprovod do práce k 31.7.2013

Seminář pro zaměstnané účastníky projektu 29.-30.6. 2013

Seminář pro zaměstnané účastníky projektu 29.-30.6

1 | | | |