Realizátor projektu
GENESIA


Kochova 1417/11, Chomutov
Tel.: +420 476 107 888
Tel./Fax: +420 476 104 738
E-mail: genesia@genesia.info
Internet: www.genesia.info

Informace o projektu

Cílem projektu je podpora a pomoc v zaměstnávání mladých lidí žijících v přípravných bytech dětských domovů či právě opouštějících dětské domovy, žijících v Domech na půl cesty nebo žijících samostatně bez zaměstnání a rodiny, a to do 25 let věku.

Projektový záměr vychází ze specifik situace, do které se tyto osoby dostávají v okamžiku vstupu na trh práce. Postrádají potřebné vzory a zdroje opory, které by je účinně doprovodily do procesu hledání zaměstnání a sociálního osamostatnění a stabilizace, a proto často jejich pokusy končí opakovaným neúspěchem a posléze dlouhodobou nezaměstnaností, životem na kraji společnosti a dalšími sociálně patologickými jevy.

Projektové aktivity jsou zaměřeny na získání praktických dovedností při vyhledávání zaměstnání, na získání zaměstnání a stejně tak podporuje udržení zaměstnání účastníků projektu. Nedílnou součástí záměru jsou aspekty vytvoření vzájemných vazeb mezi účastníky, mezi účastníky a pracovním týmem, udržení motivovanosti i po vstupu do zaměstnání , vědomí sounáležitosti, možnosti poskytnutí pomoci a rady a využití finanční podpory pro krytí nákladů souvisejících se vstupem do zaměstnání (doprovodná opatření, rekvalifikace/školení).

Aktivity vycházejí ze zkušeností pracovníků dětských domovů, domů na půl cesty, úřadů práce, jakož i zkušeností žadatele z práce s cílovou skupinou a zkušenostmi partnera v práci s uchazeči o zaměstnání obecně.

Přílohy:

Dopad projektu a přínos projektu pro osoby cílové skupiny:

  • Prevence vzniku sociální exkluze
  • prevence kriminální činnosti
  • podpora profesního a sociálního začlenění cílové skupiny
  • rozvoj a udržování sociální koheze
  • snížení nezaměstnanosti cílové skupiny
  • výrazná pomoc dětským domovům při podpoře cílové skupiny
  • vytvoření pracovních míst v rámci projektu
  • velká šance na pokračování spolupráce partnerů se zaměstnavateli po skončení projektu

Délka: 24 měsíců - od 1.5.2012 do 30.4.2014

Místo realizace: Ústecký kraj (např. Ústí nad Labem, Šluknov, Most, Duchcov, Žatec aj.)

Počet podpořených osob: 50